Setlementtiarvot

Toimintaamme ohjaavat Setlementtiarvot, joita ovat:

  • arjen keskellä toteutuva lähimmäisenrakkaus
  • yhteisöllisyys
  • erilaisten ihmisten välinen yhteistyö
  • yksilön oikeuksien kunnioittaminen
  • erilaisuuden hyväksyminen
  • usko henkilökohtaisen ystävyyden ja yhteyden mahdollisuuteen yli kaikkien rajojen
  • ihonväristä, sukupuolesta tai kulttuurista riippumaton tasa-arvoisuus
  • sitoutuminen heikommassa tilanteessa olevan ihmisen tilanteen parantamiseen
  • luottamus ihmisen ja hänen yhteisönsä kykyyn ratkaista itsenäisesti omia ongelmiaan
  • paikallisuus