KOLMIPORRAS-hanke (2021-2023

 

KOLMIPORRAS-hanke (2021-2023)   

 

KOLMIPORRAS on Joensuun seudun omaishoitajat ry:n, Joensuun Setlementti ry:n ja Siun soten yhteinen kehittämishanke, jossa rakennetaan toimintamallia psykososiaalisia haasteita kohtaavien nuorten joustavaan ja pitkäjänteiseen tukemiseen ennaltaehkäisevällä otteella. Hankkeen tavoitteena on yhdistää järjestöjen ja Siun soten nuorten ennaltaehkäisevät palvelut toimivaksi palveluketjuksi. 

Hanke tarjoaa varhaista tukea 13-18-vuotiaille nuorille kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa. Maakunnan sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät ammattilaiset voivat pyytää tukihenkilöitä asiakkaidensa tueksi ja itselleen työpariksi. Toimintaan voi ohjata nuoria, joiden haasteet johtuvat esimerkiksi vanhemman päihdeongelmasta, sairaudesta tai muusta kuormittavasta perhetilanteesta, nuoren kokemasta kiusaamisesta tai yksinäisyydestä, koulu-uupumuksesta tai muusta henkilökohtaisen elämän haasteesta. Toiminta on pääsääntöisesti tarkoitettu nuorille, joilla ei ole hoito- tai asiakassuhdetta korjaavissa palveluissa.

KOLMIPORRAS-toiminta tarjoaa nuorelle yksilöllisen tuen. Tukihenkilöt liikkuvat nuorten luokse kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa ja tapaamiset sovitaan joustavasti nuoren toiveiden mukaisesti.

  1. porras: vapaaehtoinen tukihenkilö, joka on Joensuun Setlementin isosisarus
  2. porras: ammatillinen tukihenkilö, joka on koulutettu sote-alan ammattilainen
  3. porras: psykiatrinen sairaanhoitaja, jolla on valmius tehdä vaativampaa varhaista hoitoa ja kuntoutusta sekä palvelun tai hoidon tarpeen arviointeja

Osana hanketta Joensuun Setlementti levittää nuorisotyön Isosisarustoimintaa Pohjois-Karjalan reunuskuntiin sekä tuo hankkeessa syntyvän tiedon ja osaamisen toimintamallin kehittämistyön tueksi. Hankkeessa myös kehitetään uudenlaista tukihenkilötoimintaa osaksi Joensuun Setlementin nuorisotyön toimialaa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto sekä Etelä-Savon ELY-keskus. 

 

Lisää tietoa hankkeesta:                                                       

Kati Lotvonen

KOLMIPORRAS-hanketyöntekijä

puh. 040 354 6086                                                                                 

kati.lotvonen@setlementtijoensuu.fi