Yhdessä vapaaehtoiseksi

Yhdessä vapaaehtoiseksi (2021-2023)

 

Joensuun Setlementti on osatoteuttajana mukana Yhdessä vapaaehtoiseksi, tuettua vapaaehtoistoimintaa Joensuussa -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea haastavassa elämän- ja/tai työllisyystilanteessa olevien osallisuutta ja toimintakykyä vapaaehtoistyön keinoin. Hanke pyrkii tavoittamaan erityisesti 16-29 -vuotiaita nuoria, mutta kohderyhmää ovat kaikki Joensuun kantakaupungissa asuvat 54-ikävuoteen asti. 

Yhdessä vapaaehtoiseksi -hankkeessa pohditaan yhdessä osallistujan kanssa hänen tulevaisuuden tavoitteitaan ja haaveitaan. Tämän jälkeen kartoitetaan mahdollisuutta tehdä tavoitetta tukevaa ja osallistujan kiinnostuksen kohteiden mukaista vapaaehtoistyötä Joensuun alueella. Hankkeessa työskentelevä vapaaehtoistyön kehittäjä tukee ja ohjaa vapaaehtoistyön löytämisessä, aloittamisessa ja toimintaan kiinnittymisessä. Tuettu vapaaehtoistyö mahdollistaa vapaaehtoistyön tekemisen myös erityistä tukea tarvitseville.

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin. Vapaaehtoisuuden myötä on mahdollista löytää omat vahvuutensa ja oppia uutta. Toiminta on usein yhteisöllistä ja mahdollistaa sosiaalisten taitojen harjoittelun ja uusien suhteiden rakentamisen. Hanke järjestää osallistujilleen myös virkistystoimintaa ja tarjoaa tukea vapaaehtoisten jaksamiseen. 

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Maakuntaliitto. Hanketta hallinnoi Kotikartanoyhdistys ry.

 

Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä vapaaehtoistoiminnan kehittäjään, jos kaipaat omaan arkeesi merkityksellistä toimintaa, uusia ihmisiä ja rytmiä. Ehkä haluat pohtia myös elämänpolkusi suuntaa? Pohditaan yhdessä!

Voisiko järjestösi tai työpaikkasi tarjota mahdollisuuden vapaaehtoistoimintaa tai kaipaatteko toimintaan uusia kasvoja? Ideoidaan ja kehitetään toimintaa yhdessä:

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä:

Jonna Taalikka

0403557932

jonna.taalikka@setlementtijoensuu.fi