Nuorisotyö

 

Joensuun Setlementin Nuorisotyö

Syyslomaviikon 42 aikana ei ole viikottaisia Tupatoimintoja! Lomaviikon ohjelmana vietetään torstaina 20.10. klo 15-20 Illanistujaisia Tuvalla. Katsomme yhdessä elokuvan, pelailemme ja tilaamme ruokaa. Ilmoittaudu mukaan illanistujaisiin Iidalle viimeistään ke 19.10. 0451633380. Illanistujaisiin ovat tervetulleita kaikki 9-22-vuotiaat kävijät sekä vapaaehtoiset Isosisarukset Pikkusisarustensa kanssa. HUOM! Aiemmin ilmoitettu maalauspäivä on valitettavasti peruttu sairastapauksen vuoksi!

 

Klikkaa tästä auki syksyn 2022 ohjelma:

JnsSetlementin nuorisotyön syksy2022

 

Joensuun Setlementillä tehdään sosiaalista nuorisotyötä sukupuolisensitiivisellä työotteella. Tavoitteenamme on vahvistaa lasten ja nuorten yhteisöön kuulumisen tunnetta, osallisuutta ja toimijuutta. Tuemme lapsia ja nuoria sukupuoli- ja kulttuuri-identiteettiin liittyvissä pohdinnoissa, kasvun vaiheissa sekä erityisissä haasteissa. Pyrimme vahvistamaan lasten ja nuorten itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa, sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tavoittelemme eriarvoisuuden ja yksinäisyyden kokemusten vähenemistä, ja pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Meille on tärkeää myös vahvistaa vapaaehtoistemme osallisuuden kokemuksia. Nuorisotyömme kohderyhmää ovat 7-22-vuotiaat lapset ja nuoret sekä yli 18-vuotiaat vapaaehtoiset Isosisarukset.
 

Sosiokulttuurinen innostaminen on yksi työmme lähtökohdista. Sillä tarkoitamme toimintatapaa, jossa keskeistä on ryhmään kuulumisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tavoitteenamme on, että toiminnassa mukana olevat ovat itse aktiivisia ja ideoivia toimijoita. Ohjaajan rooli on toimia innostajana, kannustajana, tukena, vastuun kantajana ja mahdollistajana. Mitä ikinä keksimmekään tehdä, tärkeintä on, että toiminta on siihen osallistuvien itsensä näköistä ja heidän omista mielenkiinnon kohteistaan lähtevää.

Sukupuolisensitiivisellä työotteella tarkoitamme, että otamme toiminnassamme huomioon sukupuoleen liittyviä erityispiirteitä. Ohjaajillamme on herkkyyttä ja osaamista huomioida sukupuolen monimuotoisia merkityksiä. Teemme toiminnassamme näkyviksi ja kyseenalaistamme sukupuoliin liittyviä stereotypisia malleja, sekä rohkaisemme ja autamme kävijöitämme löytämään omalta tuntuvan tavan toteuttaa itseään ja sukupuoltaan.

Sukupuolisensitiivisyyteen liittyy olennaisesti sukupuolen moninaisuuden tiedostaminen. Toimintaamme ovat lämpimästi tervetulleita myös he, jotka vielä pohtivat sitä, mihin sukupuoleen he oikeastaan kuuluvatkaan, kuten myös he, jotka kokevat itsensä sukupuolettomiksi. Sukupuolen määrittelyvalta on aina yksilöllä itsellään.

 

Toimintamuodot

 

Joensuun Setlementin nuorisotyön Tupatoimintoihin kuuluvat Poikien Tupa, Tyttöjen Tupa, Teematorstai sekä Moninaisuus Meissä -nuortenilta. Tuvat ovat avointa toimintaa, johon kaikki ikäryhmän lapset ja nuoret ovat tervetulleita. Tuville voi tulla aukioloaikojen puitteissa vapaasti oman aikataulun mukaan ja olla ja tehdä omannäköisiä asioita. Jokaisella Tupakerralla vietämme myös yhteisiä hetkiä, jaamme kuulumisia, ja puuhaamme tietyn aktiviteetin parissa tai jutustelemme tietystä nuoria koskettavasta teemasta. Osallistua saa joka kerta omalla tavallaan ja siten, mikä hyvältä tuntuu. Tuvilla rakennamme yhdessä turvallisempaa tilaa, jossa jokaisen on hyvä kuulua ja näkyä omana itsenään.

Tupien viikko-ohjelma:

  • Maanantaisin Poikien Tupa klo 15-19 (12-22-vuotiaille)

  • Tiistaisin Tyttöjen Tupa klo 15-19 (12-22-vuotiaille)

  • Torstaisin parittomilla viikoilla Teematorstai klo 15-19 (9-22-vuotiaille)

  • Torstaisin parillisilla viikoilla Moninaisuus meissä klo 15-19 (12-22-vuotiaille)

Tupien lisäksi koordinoimme ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyön toimintamallia Isosisarustoimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota peruskouluikäiselle lapselle tai nuorelle luotettava aikuinen arjen tueksi ja iloksi.

Tyttöjen Tuvan ja Poikien Tuvan ohjaajat järjestävät lisäksi myös erilaisia pienryhmiä kouluilla ja Tuvan tiloissa. Pienryhmien sisällöt ovat esimerkiksi kouluhenkilöstön tietylle ryhmälle toivomaa suljettua toimintaa tai Tyttöjen Tuvan kävijöiden toivomien teemojen käsittelyä. Pienryhmätoiminta keskittyy usein tietyn teeman ympärille ja toiminnan tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia.

Tarkempaa tietoa työ- ja toimintamuodoista löydät Isosisarustoiminta, Tyttöjen Tupa,Poikien Tupa -sivuilta.

Haluatko, että työntekijämme ottaa sinuun yhteyttä? Täytä yhteydenottolomake