Muu toiminta

Muu toiminta

Avointen aukiolojen ja pienryhmätoiminnan lisäksi Tyttöjen Tupa järjestää monenlaista muuta toimintaa, johon lukeutuvat esimerkiksi erilaiset tapahtumat, koulutukset, ja oppitunnit.

Tyttöjen Tupa toteuttaa kouluyhteistyössä pienryhmien lisäksi toiminnan tavoitteita edistäviä sekä nuorten tarpeista nousevia oppitunteja. Joensuun Setlementissä Tyttöjen Tuvan ja Poikien Tuvan toimintaa toteutetaan yhteistyössä, ja tarpeen mukaan voidaan suunnitella kohdennettuja tyttöjen ja poikien tunteja, sekä tunteja sekaryhmille. Lisäksi järjestämme tunteja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Pyrimme toimimaan joustavasti ja tarvelähtöisesti ja otamme mielellämme vastaan ideoita ja toiveita uusille yhteistyömuodoille.