Pienryhmät

Pienryhmät

Tyttöjen Tupa toteuttaa tyttöjen ja nuorten naisten tarpeista ja toiveista nousevia pienryhmiä eri yhteistyötahojen kanssa. Ryhmät voivat kokoontua Tyttöjen Tuvan tilassa tai esimerkiksi kouluilla.

Pienryhmämallien tavoitteena on tukea ja vahvistaa tytöiksi itsensä identifioivien hyvinvointia. Ryhmissä on mahdollista jutella itselle tärkeistä asioista ja tutustua itseensä ja toisiin luottamuksellisissa ilmapiirissä. Ryhmätoiminnassa käytetään mm. itsetuntoa ja tunnetaitoja vahvistavia toiminnallisia ja luovia menetelmiä. Ryhmät voivat olla suljettuja tai avoimia ryhmästä riippuen ja niiden kesto ja kokoontumiskerrat vaihtelevat tarpeen mukaan. Ryhmätoimintaa suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten toiveita kuunnellen.

Kaipaisitko vertaistoimintaa toisten tyttöjen kanssa? Haluaisitko yhteistyötahona käynnistää kanssamme yhteisen pienryhmän tai toivoisitko asiakasryhmällesi Tyttöjen Tuvan pienryhmätoimintaa?

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä lisää!