Yhteistyötahoille

Toimimme yhteistyössä eri tahojen kanssa edistääksemme yhteisvoimin lasten ja nuorten hyvinvointia. Yhteistyö voi olla ohjaamista toimintoihin puolin ja toisin, sekä yhteisten toimintojen suunnittelua.

Toimintamme kohdentuu 7-22-vuotiaille lapsille ja nuorille. Haluamme työllämme vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntemusta ja myönteistä minäkuvaa, tukea tunne- ja vuorovaikutustaitoja, vähentää yksinäisyyttä ja lisätä osallisuutta, sekä tarjota tukea kasvuun ja elämän haasteisiin. Tärkeä arvolähtökohta työssämme on yhdenvertaisuuden edistäminen ja lapsen ja nuoren oman potentiaalin tukeminen. Nuorisotyömme on sosiaalista ja sukupuolisensitiivistä.

Haluaisitko tehdä kanssamme yhteistyötä? Ota meihin yhteyttä!