Skip to main content

Mikä on Joensuun Setlementti?

Joensuun Setlementti ry on paikallinen monialajärjestö, jonka toimintaa ovat nuorisotyö, ikäihmistentoiminta, aikuis- ja yhteisötyö sekä Global Friday -kansainvälinen kohtaamispaikkatoiminta. Yhdistys järjestää myös pienimuotoista palvelutuotantoa, jonka avulla rahoitetaan ja kehitetään yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisääminen. Haluamme luoda edellytyksiä sille, että me kaikki voimme rakentaa oman elämämme perustuksia ja tulla kohdatuksi omana itsenämme.

Joensuun Setlementti ry on voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

 

HUOM. Joensuun Setlementti ry EI VASTAA Setlementtiasunnot Oy:n toiminnasta.

Kaikki asumiseen liittyvät yhteydenotot tulee osoittaa Setlementtiasunnoille:

 

Asiakaspalvelu

Puh. 010 837 5300 (ma-to 9-12)

info@setlementtiasunnot.fi

 

Vikailmoitukset: portaali.tampuuri.fi/sasunnot/vikailmoitus

Asukassivut: setlementtiasunnot-asukassivut.etampuuri.fi

Asunnon hakeminen: setlementtiasunnot.fi/hae-asuntoa

Arvot

Joensuun Setlementti ry on Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen. Suomessa toimii 32 setlementtiä, eli jäsenyhdistystä. Olemme myös osa kansainvälistä Setlementtiliikettä. Kaikkien setlementtien toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Ovemme ovat auki kaikille!

Setlementtien toiminnan keskiössä ovat setlementtiarvot:

Joensuun Setlementti ry:n strategia 2021-2026

Visio

Joensuun Setlementti ry on asiantunteva paikallinen järjestötoimija, joka tarttuu rohkeasti ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin.

Joensuun Setlementti ry luo yhteisöjä yhdessä ihmisten kanssa ja tekee aktiivisesti työtä yhdenvertaisen osallistumisen, osallisuuden sekä kohtaamisen mahdollistamiseksi.

Strategiset painopisteet

Saavutettavuus

Toimintamme on kaikille avointa.

Meidät on helppo tavoittaa ja meille on helppo tulla.

Rohkeus

Tartumme ajankohtaisiin ilmiöihin omasta arvopohjastamme käsin.
Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja kunnioittavaa kohtaamista.

Olemme keskustelunavaajia kysymyksissä, jotka liittyvät erityisesti heikommassa asemassa oleviin.

Kohtaaminen

Kuuntelemme ja toimimme.

Lisäämme yhteisöllisyyden kokemusta.

Työotteemme on sensitiivinen ja osallistava.

Osaaminen

Olemme nuoriso-, seniori-, yhteisö- ja monikulttuurisen työn erityisosaajia.

Toimenpiteet

1

Setlementin toiminta vastaa paikallisiin tarpeisiin, on
osallistujien näköistä ja on vakaata ja vakiintunutta.
2

Toiminnan toteuttamiseksi on riittävästi resursseja ja yhdistyksen taloudellinen pohja on tarpeeksi laaja.

  • Etsimme uusia rahoituskanavia ja haemme uusia hankerahoituksia.
3

Tartumme uusiin mahdollisuuksiin ja kokeiluihin sekä teemme avauksia arvojemme osaamisemme mukaan.

  • Tarjoamme osaamistamme myös muille ja muotoilemme osaamisemme myytäviksi palveluiksi.
  • Kehitämme osaamistamme jatkuvasti. Olemme kiinnostava ja houkutteleva työpaikka ja yhteistyökumppani.
4

Olemme paikallinen avaintoimija sukupuolisensitiivisen,
kohtaavan ja osallistavan työn toteuttajana ja kehittäjänä.

  • Osallistumme ja rohkaisemme paikalliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti näistä näkökulmista käsin.
  • Lisäämme paikallisia kumppanuuksia sekä valtakunnallista yhteistyötä Setlementtiliikkeessä.

Rahoitus, yhteistyöt ja verkostot

 

Joensuun Setlementin nuorisotyötä ja ikäihmisten toimintaa rahoittaa STEA: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Yhdistyksen Global Friday -toimintaa rahoitetaan palvelumyynnillä.

Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Näihin kuuluu mm. Setlementtiliitto, Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ja Järjestöasiain neuvottelukunta JANE.

Joensuun Setlementti on osa Pohjois-Karjalan Perhekeskusverkostoa.