Skip to main content

Tuettua osallisuutta (2024-2026) -hankkeessa vahvistetaan jälkihuollon nuorten ja kuntoutustuen piirissä olevien henkilöiden arjen osallisuutta, kyvykkyyttä, merkityksellisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia osana kokonaisvaltaista hyvinvoinnin lisäämistä.

Hankkeessa annetaan yksilöllistä ohjausta, toteutetaan yhteisölähtöisiä ryhmiä sekä tuetaan osallistujien vapaaehtoisuutta eri järjestöissä ja yhdistyksissä. Ohjauksen ja ryhmätoiminnan kautta kohderyhmän osallistumista arjessa voidaan lisätä ja täten parantaa heidän yhdenvertaisuuttaan ja yhteiskunnallista tasa-arvoa rinnalla kulkemalla, kohtaamalla ja yhdessä tekemällä. Tuetun osallisuuden toiminnassa tunnistetaan kunkin osallistujan osattomuuden kokemukset ja kuljetaan rinnalla kohti korjaavia kokemuksia. Toiminta perustuu vuorovaikutukseen ja siinä hyödynnetään setlementtityön sosiaalisesti innostavaa työotetta.

Hankkeessa verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä myös muiden alueen sote-järjestöjen, Joensuun kunnan ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa ohjaamalla hankkeen kohderyhmiä vapaaehtois-, tuki-, opiskelu- ja työllisyystoimintoihin.

 

Kenelle?

 • Jälkihuollon nuorille
 • Jälkihuollosta siirtyneille nuorille aikuisille (29. ikävuoteen)
 • 26-48 vuotiaille kuntoutustuen piirissä oleville aikuisille

Miten?

 • Yksilöllinen ohjaus: oman tilanteen arviointi ohjaajan kanssa
 • Ryhmätoiminta: viikottain kokoontuvat ryhmät, joissa osallistuja suunnittelevat ja toteuttavat mielekästä toimintaa
 • Tuettu vapaaehtoisuus: ohjauksessa löydetään jokaiselle osallistujalle hänelle sopiva vapaaehtoistyön väylä

 

Hankkeessa työskentelee koordinaattori ja hanketyöntekijä, jotka toimivat kohderyhmän ohjaajina. Ohjaajat kulkevat osallistujan rinnalla ja ovat tavoitettavissa matalalla kynnyksellä. Ohjaajat löytävät jokaiselle osallistujalle hänen toimintakykyynsä ja toiveisiinsa sopivaa tekemistä sekä Joensuun Setlementin verkostojen, että hankkeen yhteistyötahojen kautta.

 

Tuettua osallisuutta -yhteistyötahot:

 • Joensuun kaupungin työllisyyspalvelut
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue: työikäisten palvelut ja lastensuojelun palvelut
 • Joensuun Nuorisoverstas
 • Aksoni ry

 

Olohuone-kohtaamispaikkatoiminta

Perjantaisin klo 10-15 Joensuun Setlementin tiloissa

Olohuone on turvallinen ja kunnioittava yhteisö, joka tarjoaa myös matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa. Olohuoneella voi esimerkiksi pohtia elämää, pelailla, tutustua uusiin ihmisiin tai ohjata tuetusti vapaaehtoisena pienryhmää.

Olohuone jää kesätauolle heinäkuussa ja jatkuu normaalisti elokuussa. Olohuone on suljettu 21.6. Juhannusaaton vuoksi.

Heinäkuun toiminta

Tuettua osallisuutta -hanke järjestää pienryhmän ja retkiä heinäkuussa.

Pienryhmä (tiistaisin):

Ryhmä on kohdennettu kuntoutustuen piirissä oleville aikuisille ja toiminta suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. Ryhmään mahtuu kuusi osallistujaa (Ilmoittautumiset Annille 26.6. mennessä). Ryhmä kokoontuu Joensuun Setlementin tiloissa. 23.7. tapaaminen järjestetään etäyhteyksin.

Tapaamiset:

 • 2.7. klo 11-14
 • 9.7. klo 11-14
 • 16.7. klo 11-14
 • 23.7. klo 11-13

Retket (perjantaisin):

Retket ovat avoimia ja maksuttomia kaikille 18-48 -vuotiaille ja täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Retket:

 • 5.7. Retkipäivä Sinkkolan kotieläinpihalle
 • 12.7. Retkipäivä Botanialle
 • 19.7. Retkipäivä Selkie Green Care
 • 26.7. Etä-Olohuone Goole Meet klo 10-13

Yksilöohjaus

Kaipaisitko jeesiä arjessasi?

Yksilöohjaus on matalan kynnyksen tukea ilman diagnooseja tai lähetteitä. Yksilöohjauksen tavoitteena on tukea osallistujan hyvinvointia yhdessä. Yksilöohjaaja kulkee osallistujan rinnalla ja on tavoitettavissa nopeasti ja helposti.

määritellyillä keinoilla.

Yksilöohjaukseen voi hakeutua ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijöihin tai täyttämällä lomakkeen.

Varaa aika tästä

Tuettu vapaaehtoisuus

Kiinnostaisiko sinua vapaaehtoistoiminta, mutta et tiedä, mistä aloittaa?
Tarjoamme tukea ja apua mielekkään vapaaehtoistehtävän löytämiseen sekä tuemme yksilöllisesti siinä onnistumisessa Tarjoamme tukea myös yhdistyksille erityistä tukea tarvitsevan henkilön vapaaehtoistyöhön liittyvissä käytännön asioissa.

Lisää tietoa hankkeesta:

Anni Lehivuo

Hankekoordinaattori

anni.lehivuo@setlementtijoensuu.fi
040 152 7243

Jonna Taalikka

Hanketyöntekijä

jonna.taalikka@setlementtijoensuu.fi
040 187 3033