Skip to main content
Yleinen

Haetaan yhteisötaiteilijoita Joensuuhun ja Lieksaan

By 28.11.2018Ei kommentteja

Hyvä me! on yhteisökeskeisen asumisen hanke, joka toimii Joensuussa Rantakylän ja Noljakan alueilla sekä Lieksan Rantalassa. Joensuun Setlementti ry hallinnoi tätä Stean rahoittamaa hanketta. Hankkeessa luodaan yhteisöllistä toimintakulttuuria ja 2020-luvun asukasosallisuutta. Tavoitteena on luoda yhteisöllistä toimintaa, vähentää eritaustaisten asukkaiden toisiinsa kohdistamia ennakkoluuloja sekä muuttaa naapuruston fyysistä ympäristöä. Sosiaalinen integraatio omaan asuintaloon ja asuinalueeseen on merkittävässä osassa.

Haemme hankkeeseen yhteisötaiteilijoita Lieksaan ja Joensuuhun. Yhteisötaidetoiminnan tavoitteena on yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen ja mahdollistaminen kaikille naapuruston asukkaille. Taidetoiminnassa tulee huomioida ihmisten erilaiset elämäntilanteet, kyvyt ja mahdollisuudet osallistua yhteisötaideprosessiin. Valituksi tulevilla taiteilijoilla on kokemusta erilaisissa yhteisöissä työskentelystä ja ymmärrystä siitä, kuinka yhteisötaideprosessi suhteutetaan kulloinkin vallitseviin olosuhteisiin.

Taiteenlajit ovat hakutilanteessa avoimet, mutta toivotaan, että yhteisötaideprosessi tuottaa jonkin pysyvän tai pitkäaikaisen tuotoksen asuinalueelle. Teoksen muoto on vapaa ja se voi olla esimerkiksi valokuvakooste, video, luontopolku tai jokin muu tuotos. Haussa kannustetaan myös työpareihin, sekä työryhmiin.
Hakijoita pyydetään laatimaan työsuunnitelma, josta käy ilmi suunnitellun yhteisötaidejakson sisältö ja toteutus. Valinnassa painotetaan työsuunnitelman soveltuvuutta ja toteutettavuutta.

Lieksa
Yhteisötaiteen kohdealueena on Lieksassa sijaitseva Rantala, tarkemmin Reunatien alue.
Lieksassa on 11 580 asukasta ja kohteena olevassa Reunatien naapurustossa asuu noin 200 henkilöä. Reunatiellä Lieksan Kiinteistöt Oy:n vuokrataloissa asuu ihmisiä kaikista ikäluokista ja useista eri kulttuureista.
Talot edustavat 60-70 lukujen matalia betonikerrostaloja. Alueella on tyhjillään purettava kerrostalo, jota voidaan sovittaessa hyödyntää yhteisötaideprojektissa. Asuinkorttelin piha-alueet ovat myös sopimuksen mukaan käytettävissä. Yhdessä kerrostaloista sijaitsee hankkeen yhteisötila ja se on myös käytettävissä soveltuvin osin.
Taiteilijan/työparin palkkio on 6500,- euroa € laskutuksella ja se sisältää taiteilijan/taiteilijoiden palkkion sivukuluineen ja lomarahoineen, materiaali- ja matkakustannukset sekä mahdollisen alv:n. Taiteilijan työskentely sijoittuu ajalle 1.4.-30.6.2019. Taiteilija/taiteilijat voivat halutessaan asua Lieksan Kiinteistöt Oy:n vuokratalokohteessa. Taiteilijat kustantavat sähkömaksun asumisajalta.
Lieksaa koskevat hakemukset tulee lähettää 14.12.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: patrik.ikalainen@setlementtijoensuu.fi
Joensuun Setlementin toiminnanjohtaja Katja Asikainen ja projektikoordinaattori Patrik Ikäläinen tekevät taiteilijavalinnat. Tarvittaessa hakijat pyydetään haastatteluun. Haastattelu voidaan toteuttaa myös Skype-yhteyden välityksellä.
Mahdollinen haastattelu järjestetään 20.12.2018 kello 9.00-12.00 aikana.
Taiteilijarekrytoinnit toteutuvat, mikäli hankkeen rahoitus toteutuu täysimääräisenä vuodelle 2019.

Rantakylä ja Noljakka
Joensuussa Rantakylä ja Noljakka ovat väkiluvultaan suurimpia asuinalueita, joissa on monikulttuurista väestöä ja paljon kaupungin vuokrataloja. Taloissa, joissa toiminta tapahtuu, on yhteensä 270 asuntoa ja asukkaita arviolta 400-450. Rantakylässä ja Noljakassa on hankkeen käytössä kerrostalon kerhohuone, jota voidaan käyttää myös yhteisötaideprojektin tarkoituksiin soveltuvin osin.
Rantakylän ja Noljakan yhteisötaideprosessin toteuttajaksi toivotaan työparia tai työryhmää. Sama työpari/ryhmä toteuttaa yhteisötaideprosessin sekä Rantakylässä että Noljakassa.
Työparin/työryhmän palkkio on 13 000,- euroa € laskutuksella ja se sisältää taiteilijoiden palkkion sivukuluineen ja lomarahoineen, materiaali- ja matkakustannukset sekä mahdollisen alv:n. Työskentelyn toivotaan sijoittuvan kahteen jaksoon: ensimmäinen jakso 1.4.-30.6.2019 aikavälillä ja toinen jakso 1.8.-31.10.2019 aikavälillä.
Rantakylä-Noljakka aluetta koskevat hakemukset tulee lähettää 14.12.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: patrik.ikalainen@setlementtijoensuu.fi
Joensuun Setlementin toiminnanjohtaja Katja Asikainen ja projektikoordinaattori Patrik Ikäläinen tekevät taiteilijavalinnat. Tarvittaessa hakijat pyydetään haastatteluun. Haastattelu voidaan toteuttaa myös Skype-yhteyden välityksellä.
Mahdollinen haastattelu järjestetään 20.12.2018 kello 9.00-12.00 aikana.
Taiteilijarekrytoinnit toteutuvat, mikäli hankkeen rahoitus toteutuu täysimääräisenä vuodelle 2019.

LISÄTIETOJA
Patrik Ikäläinen, Joensuun Setlementti ry/Hyvä me! -yhteisökeskeisen asumisen hanke
patrik.ikalainen@setlementtijoensuu.fi
Puhelin 040 123 8997