Skip to main content
Yleinen

Joensuun Setlementin Nuorisotyö koetaan turvalliseksi ja yhteisölliseksi

 

 

Nuorisotyön tiimi toteutti toimintojaan koskevan palautekyselyn loppukeväästä 2021. Miltei yhdeksän kymmenestä vastaajasta kokee toiminnan ilmapiirin turvalliseksi sekä kuuluvansa toiminnan luomaan yhteisöön. Suurin osa vastaajista on myös sitä mieltä, että he ovat voineet vaikuttaa toimintaan ja he ovat tulleet toiminnassa kunnioitetuksi omana itsenään. Lisäksi reilusti yli puolet vastaajista sanoo, että he ovat toiminnan aikana tutustuneet uusiin ihmisiin ja saaneet toiminnasta tukea sekä apua.

 

Kyselyn tuloksista selviää myös, että miltei puolet kävijöistä osallistuu toimintaan säännöllisesti. Kolmasosa vastaajista kokee, että heidän tunnetaitonsa ovat vahvistuneet toiminnan aikana ja he ovat saaneet toiminnasta tukea kasvun vaiheissa ja erityisissä haasteissa. 

 

Keväällä 2021 Nuorisotiimi on järjestänyt Tyttöjen ja Poikien Tupia, Tupien yhteisiä iltoja sekä Teematorstaita. Lisäksi toteutimme Moninaisuus meissä -nuorten iltoja sateenkaareville nuorille. Pienryhmätoimintaamme on kuulunut Taitavat tytöt- ja Girls and Cultures -ryhmät. Olemme myös jatkaneet vapaaehtoista Isosisarustoimintaa, jossa aikuinen toimii turvallisena kaverina peruskouluikäiselle nuorelle.

 

Tupien toiminta on kuluneen kevään aikana ollut merkittävässä asemassa vähentämässä eristyneisyyden ja yksinäisyyden tunnetta kävijöissä. Yksi vastaajista kertoi, että on saanut Tupien kautta henkistä tukea jaksamiseen ja toinen vastaaja toi ilmi, että toiminta on tukenut häntä antamalla hänen olla oma itsensä.

 

Näiden tulosten pohjalta on hyvä jatkaa Tupa-, pienryhmä- ja vapaaehtoistoimintaamme syksyllä!

 

Palautekyselyn tuloksista kootun infografiikan näet alla: