Skip to main content
Yleinen

Sosionomiopiskelija Heidi kertoo Tyttöjen päivän tapahtumasta

By 20.12.2019Ei kommentteja

”Kun katson tänään sinua
näen nuoren naisen
ei ole väärin olla heikko
ei ole oikein vain vahva
Toivoisin sinulla olevan helpompaa kuin
minulla nuoruudessani
Toivon sinulle myös rohkeutta tavoitella unelmiasi
ja voimia selvitä tässä ja tulevan tuiverruksissa
sinulle ja teille kaikille
joilla on taas nämä
tämän ajan huolet ja murheet harteillaan”

Tyttöjen Tuvan nuori 2019

Joensuun Setlementti osallistui kansainväliseen tyttöjen päivään järjestämällä tyttöjen päivän tapahtuman Joensuun Setlementin tiloissa Tyttöjen Tuvan aukiolossa 10.10.2019. Tapahtuman järjestäminen oli osa syventävään harjoitteluun kuuluvaa kehitystehtävääni. Kehitystehtävä valikoitui harjoittelupaikkani eli Joensuun Setlementin toimesta. He esittivät pyynnön, että järjestäisin tyttöjen päivän tapahtuman. Tapahtumassa päästiin kuulemaan Juni Sinkkosen puhetta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista tyttöjen elämään. Tyttöjen Tuvalla käyvä nuori kirjoitti ja luki runon Tyttöjen päivää varten. Tapahtumaan osallistui ja toi naisenergiaa Joensuun naiskuoro ja Akanvirta kuoro. Tapahtumassa oli esillä Tyttöjen Tuvalla käyvien lasten ja nuorten taide- ja valokuvanäyttely. Tapahtuman tavoitteena oli tiedottaa ihmisiä tyttöjen oikeuksista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista tyttöjen elämään. Tapahtuman avulla myös Joensuun Setlementti sai tiedotettua ihmisiä toiminnastaan.

Tapahtumaan osallistui noin 40 kävijää. Tapahtuma oli osallistujille ilmainen. Tapahtumassa oli tarjolla pientä purtavaa sekä kahvia ja teetä. Plan International osallistui tapahtumaan lähettämällä meille #tyttöjenpuolella rannekkeita ja siirtokuva tatuointeja sekä materiaaleja liittyen tyttöjen oikeuksiin. Rannekkeet ja tatuoinnit olivat kävijöiden mieleen!

Tyttöjen tuvalla käyvät lapset ja nuoret osallistuivat Tyttöjen päivä tapahtuman järjestämiseen tekemällä oman taide- ja valokuvanäyttelyn tapahtumaan. Tytöt maalasivat ja piirsivät Tyttöjen tuvan aukioloissa edellisellä viikolla. Itse ottamiaan valokuvia he lähettivät meille WhatsAppissa. Kuvat heijastettiin seinälle tapahtuman ajaksi kävijöiden ihailtavaksi. Eräs Tyttöjen tuvalla käyvä nuori kirjoitti tapahtumaan runon nimeltään Sinulle tyttären tytär. Hän luki runon itse tapahtumassa. Runosta löytyy katkelma artikkelin alussa.

Tapahtumassa oli juhlapuhujana Juni Sinkkonen. Juni on ilmastoaktivisti, Luonto-Liiton järjestöaktiivi ja 4. vuoden psykologian opiskelija Itä-Suomen yliopistossa. Hänen erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat ympäristöpsykologia ja ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset. Juni on mukana myös ALL-YOUTH-tutkimushankkeessa kanssatutkijana. ALL-YOUTH on hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä sekä myös nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä ja hyvinvoinnista.

Mitä ovat tyttöjen oikeudet? Ne ovat osa yleisiä ihmisoikeuksia. Miksi niistä
sitten usein puhutaan erillään muista ihmisoikeuksista? Tyttöjen ja naisten
oikeuksista puhuminen korostetusti on tärkeää, koska heitä kohtaavat
globaalisti varsin erilaiset uhat ja haasteet kuin vaikkapa poikia ja miehiä.
Tyttöjen ja naisten lisäksi trans- ja muunsukupuoliset ihmiset kuuluvat
globaalisti kaikkein haavoittuvaisimpaan väestönosaan.

Lapsia ja nuoria kohtaavat kuitenkin monenlaiset muutkin uhat ja haasteet.
Ilmastonmuutos on 2000-luvun suurin terveysuhka. Toisin kuin yleensä
ajatellaan, ihmisten hyvinvointi ei suinkaan ole erillinen luonnon hyvinvoinnista
ja ekosysteemien tilasta. Ympäristökriisit heijastuvat ihmisten psyykkiseen ja
fyysiseen terveyteen monin tavoin. Tästä esimerkkinä ovat erilaiset vaikeat
ympäristötunteet, kuten ilmastoahdistus.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset koskettavat etenkin kaikkein
haavoittuvaisimmassa asemassa olevia ihmisiä. Heihin kuuluvat myös tytöt ja
naiset, erityisesti kehittyvissä maissa. Ilmastonmuutos on siis mitä
suurimmissa määrin myös ihmisoikeuskysymys.

Jokaisella ihmisellä, nuorella ja vanhalla, on oikeus hyvään ja onnelliseen
elämään. Oikeus luottaa siihen, että päättäjät tekevät päätöksiä yhteisen
hyvän edistämiseksi eikä talous ja rahalliset voitot edellä. Nähdäkseni
jokaisella ihmisellä on myös oikeus virkistäytyä ja lumoutua lähiluonnossa,
ammentaen luonnon hyvinvointivaikutuksista.

Juni Sinkkonen 2019

Joensuun naiskuoro osallistui esiintymällä tapahtumassa. Kuoroa johtaa musiikkikasvatuksen lehtori, dir. cant. Helena Hulmi. Joensuun naiskuoro on monipuolinen, iloinen ja vahva kuoro, johon kuuluu melkein 50 naislaulajaa. Kuoro esittää monipuolisesti musiikkia kansanlaulusta iskelmään sekä hengellisiin lauluihin. Joensuun naiskuoron lisäksi tapahtumassa esiintyi kamarikuorohenkinen naiskuoro nimeltä Akanvirta. Akanvirta on perustettu syksyllä 2017. Kuoron tavoitteena on laulaa ilolla ja hyvällä energialla. Akanvirran kuoron johtajana toimii MuM. Sanna Heikkinen. Tapahtumaan osallistuminen oli osa ystäväkuoro tapahtumaa, johon Joensuun naiskuoro ja Akanvirta kuoro osallistuivat.

Tapahtuman järjestäminen oli minulle uutta. En ole nimittäin ennen järjestänyt tapahtumaa. Joensuun Setlementin työntekijöiden antama tuki ja ohjaaminen olikin merkittävässä asemassa tapahtuman onnistumisen kannalta. Tapahtuma oli mielestäni onnistunut. Tavoitimme tapahtumassa ihmisiä, osa paikalla olijoista olivat ensimmäistä kertaa Joensuun Setlementillä. Tapahtumaan osallistuneet antoivat myönteistä suullista palautetta tapahtumasta.