Skip to main content
Yleinen

Yhdessä vapaaehtoiseksi – vapaaehtoistoiminnan kehittäjän ajatuksia ja hankkeen kuulumisia

 

Vapaaehtoistoiminta mahdollistaa itselle mielekkäiden ja merkityksellisten asioiden tekemisen. Vapaaehtoistoiminnan avulla jokainen voi kehittää sosiaalisia taitoja yhteisöllisyyden ja osallisuuden kautta. Joensuun Setlementin ja Kotikartanoyhdistyksen Yhdessä vapaaehtoiseksi -hanke edistää vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia Joensuun alueella sekä tarjoaa tuettua vapaaehtoisuutta yksilöllisen ohjauksen avulla. Hanke käynnistyi syyskuussa 2021 ja kestää huhtikuuhun 2023. Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahaston ja Maakuntaliiton tulevaisuusrahaston tuella. Joensuun Setlementillä hankkeessa toimii vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, jolla on työpari Kotikartanoyhdistyksellä.

 

Yhdessä vapaaehtoiseksi -hanke pohjaa Lahden Diakonialaitos Dilan Tukea vapaaehtoisuuteen -hankkeeseen, joka toteutui Lahdessa vuosina 2018-2021. Hanke Lahdessa käynnistyi, kun huomattiin, ettei vapaaehtoistoiminta sittenkään ole mahdollista kaikille. Vapaaehtoisuus voi edellyttää esimerkiksi kykyä ja mahdollisuutta sitoutua toimintaan pitkäksi aikaa tai vaatimusta kielitaidosta. Tuettu vapaaehtoisuus tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoisuuteen myös silloin, kun toiminnan aloittamiseen ja siihen kiinnittymiseen tarvitaan apua. Näin tuettu vapaaehtoisuus edistää osallisuutta ja yhteisöön kuulumista mm. pitkäaikaistyöttömille ja alentuneen toimintakyvyn omaaville henkilöille.

 

Tuettu vapaaehtoisuus tarkoittaa vapaaehtoisena toimimista yksilöllisen tuen avulla vapaaehtoisen yksilöllisestä elämäntilanteesta ja lähtökohdista käsin. Tuen muotoja voivat olla esimerkiksi työntekijän antama tuki, kuten yhdessä kulkeminen vapaaehtoistoiminnan paikkaan, selkokielinen ohjeistus, mentorointi eli kokeneen vapaaehtoisen tarjoama tuki tai ryhmässä toteutuva vapaaehtoisuus. Tuettu vapaaehtoisuus, sen toimintamallien sekä tukimuotojen kehittäminen on myös vapaaehtoistoiminnan kehittämistä kohti saavutettavaa vapaaehtoisuutta. Tuetun vapaaehtoisuuden synonyyminä voikin nähdä käytettävän saavutettavan vapaaehtoistyön käsitettä. Tuettu vapaaehtoisuus on uudehko käsite Suomessa ja termit ja toimintamallit ovatkin vasta kehittymässä ja vakiintumassa. 

 

Yhdessä vapaaehtoiseksi -hankkeessa vapaaehtoistoiminta voi toteutua niin yksilö- kuin ryhmävapaaehtoisuutena. Kaiken toiminnan lähtökohtana kuitenkin on osallistujan eli vapaaehtoisen omat kiinnostuksen kohteet, toiveet, tarpeet ja elämäntilanne. Näin vapaaehtoistoiminta on muotoiltavissa sellaiseksi, että se tarjoaa iloa ja merkitystä vapaaehtoisen arkeen. Vapaaehtoisuus antaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, oppia uusia taitoja sekä kokea itsensä merkitykselliseksi. 

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä olen vieraillut esittelemässä hanketta alueen järjestöille ja toimijoille. Vastaanotto on ollut avointa ja esimerkiksi kohtaamispaikat tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisten vapaaehtoistehtävien toteutumiselle. Esimerkiksi erilaisten kerhojen vetämiselle on kysyntää. Vapaaehtoisuutta voi toteuttaa toistuvasti esimerkiksi kerran viikossa tai kerran kuussa ja yhtä hyvin vapaaehtoisuutta voi toteuttaa yhden kokeilukerran verran. 

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä haluan toivottaa vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan toimintaan ja kehottaa ottamaan yhteyttä! Yhdessä pohtien jokaiselle löytyy varmasti mieluinen tapa toteuttaa vapaaehtoisuutta alueellamme!

 

Terkuin

Jonna, Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä