Skip to main content
Yleinen

Yhdistyksen nuoriso- ja seniorityössä tärkeänä nähdään yhdessäolo ja yhteenkuuluvuus

By 18.7.202212 huhtikuun, 2023Ei kommentteja

Joensuun Setlementin pitkäaikaisempiin toimintoihin kuuluvat nuoriso- ja seniorityö koetaan kävijöiden keskuudessa yhä merkittäväksi osaksi arjen hyvinvointia ja jaksamista. Toimintoja rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kautta. Syksystä kevääseen järjestettävä viikoittainen toiminta kerää vuosittain satoja osallistujia, joiden palautetta nuoriso- ja senioritiimimme kyselee aina kevätkauden päättyessä.

Toimintakauden syksy 2021-kevät 2022 palautteissa korostui edelleen koronapandemia. Suurin osa toimintaan osallistuvista ikäihmisistä (70 %) sanoo kuitenkin, että toimintaan on ollut helppo palata korona-aikana ja yli puolet (60 %) on kokenut olonsa turvalliseksi toiminnassa keskellä pandemiaa.

Yli puolet (60 %) senioreista on myös sitä mieltä, että toiminta tuo iloa heidän arkeensa ja toiminnan myötä he ovat kiinnostuneet uusista asioista. Yli 65 % palautekyselyyn vastanneista ikäihmisistä kokee, että he kuuluvat toiminnan porukkaan ja jopa 80 % on sitä mieltä, että senioritoimintaamme on helppo tulla mukaan!

Nuorisotyössä kysyimme palautetta tupatoiminnassa kävijöiltä (Tyttöjen ja Poikien tuvat, Teematorstait ja Moninaisuus meissä -illat) sekä vapaaehtoisilta Isosisaruksilta ja heidän Pikkusisaruksiltaan.

Yli 80 % kyselyyn vastanneista Pikkusisaruksista on sitä mieltä, että Isosisarustoiminta on vähentänyt heidän kokemuksiaan yksinäisyydestä. Ja saman verran Isosisaruksista kokee, että toiminta edistää Pikkusisarusten vuorovaikutustaitoja. Yli 90 % vastanneista Isosisaruksista on sitä mieltä, että heidän Pikkusisaruksensa ovat saaneet toiminnan kautta tukea kasvun vaiheisiin ja erityisiin haasteisiin. Eräs Isosisarus tiivistää: “Minun kanssa pikkusisar saa olla juuri sellainen kuin on ja arvostan hänen kaikkia ominaisuuksiaan!”

Yli 70 % nuorisotyön tupa- ja pienryhmätoiminnassa käyvistä nuorista kokee toiminnan ilmapiirin turvalliseksi ja, että heidän kuulumisen tunteensa on lisääntynyt toiminnan aikana. Yli puolet nuorista kokee myös, että he voivat keskustella vaikeista asioista toistensa ja ohjaajiemme kanssa. Suurin osa nuorista näkee toiminnan merkittävänä ja yhdenvertaisuutta edistävänä. 

Kiitoksia kaikille palautetta antaneille! Näiden pohjalta on hyvä jatkaa toimintaamme syyskaudella 2022!